Facebook
Terug naar home

René Put

9.¹

Studio PutGootink

PutGootink is de studio van René Put (1962) en Brigitte Gootink. René Put is in 2006 begonnen met een onderzoek naar het medium affiche. Samen met Rianne Petter verzamelde hij gedurende drie maanden alle affiches die in de stad Amsterdam verspreid waren. In totaal 523 verschillende affiches. Ze hebben deze verzameling affiches onderzocht, beeldelementen ontleed en weer bij elkaar gebracht. Zo ontstonden nieuwe beelden die gelezen kunnen worden als visuele data. Hiermee wilden Put en Rianne Petter een bewustzijn creëren van de mogelijkheden van affiches. Dit onderzoek is ontstaan vanuit het lectoraat Art and Public Space van de Gerrit Rietveld Academie, waar Put lesgeeft. Het werd in 2012 bijeengebracht in de publicatie ‘Poster No 524’. Het boek doet verslag van het onderzoek, van methodieken die in het project zijn ontwikkeld, en van de visuele resultaten die daaruit zijn voortgekomen.

"Voordat we aan het onderzoek begonnen hebben we besloten dat we ontwerpkeuzes buiten beschouwing laten”, zegt Put. “Bijna alle beelden zijn ontstaan uit een onderzoeksvraag naar specifieke beeldelementen in afficheontwerp.” Toch levert dat volgens hem een nieuw, inspirerend en informatief beeld op. "Dit was voor ons een bijzondere ervaring. Het gaat tegen je natuur in om te besluiten geen enkele ontwerpkeuze te maken om toch tot betekenisvolle beelden te komen."

Put: "Het is interessant om te weten welke tools ontwerpers gebruiken en welke invloed ze hebben op ontwerpkeuzes. Zo blijken veel van de gebruikte grafische elementen voort te komen uit de standaard Adobe programma's waar we mee werken. Dat is een zekere vorm van beperking." Volgens Put zouden ontwerpers naar aanleiding van deze conclusie nieuwe ontwerptools kunnen ontwikkelen. “Kennis moet je opnieuw uitvinden en ter discussie stellen. Zo kunnen en moeten we de rol van de grafisch ontwerper steeds opnieuw definiëren. Dat is wat een ontwerper definieert: steeds opnieuw durven beginnen en patronen blijven doorbreken.”

Volgens Put kan je een aantal kanten op als grafisch ontwerper; je kunt je profileren als iemand die richting geeft aan het proces bij complexe opdrachten; je kunt je ook specialiseren en toeleggen op een specifiek deelgebied van het grafisch ontwerpen. Tenslotte zijn er ook mogelijkheden voor ontwerpers die vanuit eigen initiatief, engagement en motieven hun opdrachten formuleren en platforms creëren. "Het zijn als het ware verschillende ontwerpdisciplines die elkaar op een positieve manier kunnen beïnvloeden en ervoor zorgen dat er een interessante dynamiek ontstaat in het beroepsveld."

Onderzoek zal volgens Put een steeds grotere rol krijgen in het grafisch ontwerp van de toekomst. Door bepaalde onderwerpen te onderzoeken maak je ze actueel en zichtbaar. Ook kom je eerder tot vragen en nieuwe inzichten. "Door onderzoek te doen kan de ontwerper zijn positie vernieuwen en versterken." zegt Put. "Ook kan hij hierdoor een goed inhoudelijk standpunt innemen in ontwerpvraagstukken en processen." In de toekomst gaan we hier volgens Put meer van zien. “Het is een stap voorwaarts als het gaat over de herdefiniëring van de grafisch ontwerper."

www.putgootink.nl
www.poster524.com

Interview door Anne Engelen.