Facebook
Terug naar home

LUST

8.¹

Dimitri Nieuwenhuizen

Dimitri Nieuwenhuizen (1971) is één van de medeoprichters van de vooruitstrevende en multidisciplinaire grafisch ontwerpstudio LUST. LUST is geïnteresseerd in het verkennen van nieuwe wegen voor ontwerp, op het kruispunt van nieuwe media en informatietechnologie, architectuur, stedelijke systemen en grafisch ontwerp.

Volgens Nieuwenhuizen hebben de huidige informatietechnieken historische voorgangers. In de negentiende eeuw waren er al ideeën om alle mogelijke informatie naar elkaar te verzenden via buizenpost. Je zou dit kunnen zien als een analoog internet. Over vijfhonderd jaar zullen mensen waarschijnlijk zeggen dat het begin van het nieuwe millennium geen computertijdperk was, maar een elektriciteit-tijdperk.

Nieuwenhuizen denkt dat de computer en de iPad maar een tussenstap zijn in een revolutie die veel verder gaat dan ‘nieuwe’ media. In de toekomst zal de hoeveelheid tekst en informatie toenemen, maar op een veel fragmentarischer manier dan nu. “We zullen veel minder bezig zijn met vormgeven van tekst en op een snelle en slimme manier een context vormgeven. Context wordt belangrijker dan content.”

De grote verandering in het grafisch ontwerp zoals wij het kennen zal plaatsvinden in de logistiek, aldus Nieuwenhuizen. “Papier zal niet verdwijnen, maar papier zal heel duur worden. Net als het transport ervan. Een boek wordt daardoor onbetaalbaar.”

Daarnaast zal elk object in de toekomst internet kunnen bevatten. “Dan wordt het voor ontwerpers pas echt interessant, want dan zijn we niet meer gebonden aan een medium. Dat zal het straatbeeld volledig veranderen; affiches zullen bijvoorbeeld steeds meer om onze aandacht moeten vragen. Ze zullen minder informatie bevatten dan vroeger, toen alle informatie op het affiche moest worden vermeld. Het is nu al zo dat je op een affiche een 'triggerʼ nodig hebt, zoals een QR-code. De rest van de informatie zoek je dan op internet. We zullen steeds vaker te maken krijgen met een vermenging van traditionele media en moderne technologie.”

www.lust.nl

Interview door Elene Hulleman (1991).