Facebook
Terug naar home

Maureen Mooren

32.¹

.

Na haar afstuderen begon Mooren (1969) een ontwerpbureau met haar studiegenoot Daniel van der Velden, waarmee ze bijna tien jaar samenwerkte. Samen met Van der Velden werkte ze onder andere aan affiches voor het Holland Festival. Nadat Van der Velde in 2007 Metahaven begon ging Mooren alleen verder voor het Holland Festival. Op dit moment werkt ze alleen nog op projectbasis in samenwerking, wanneer een opdracht daarom vraagt. Ze gelooft zeker dat het nuttig en efficiënt kan zijn om een verbinding te maken tussen verschillende disciplines en expertises. 

De eerste affiches voor Holland Festival vanaf 2005 begon Mooren analoog in zwart wit, waarna ze later een digitale laag toevoegde. Mooren heeft een voorkeur voor handmatige opbouw van een ontwerp. Ze is van mening dat er daardoor dingen ontstaan die je niet bij voorbaat onder controle hebt. In een later stadium kan ze het proces altijd nog bijsturen en perfectioneren. Door deze aanpak is de kans groter om verrast te worden dan wanneer je alles van te voren precies zou bedenken en vervolgens zou uitwerken. Voor de laatste twee Holland Festival-affiches is ze ook met fotografie gaan werken. 

Ondanks dat Mooren al negen jaar op rij werk maakt voor het Holland Festival, verandert de vraag en het concept van de opdrachtgever met de tijd. Het festival betrekt haar als ontwerper vroeg in het proces en staat open voor haar voorstellen. Bij de eerdere affiches is vanuit het festival een thematisch framework bedacht waar Mooren vervolgens op reageerde. Vorig jaar werd een andere aanpak gekozen: vanaf dat moment moest het een serie worden die meerdere jaren inzetbaar zou kunnen zijn. Ook zouden de affiches vooral goed moeten communiceren wat het Holland Festival precies is. Dat was een verschil ten opzichte van de eerdere affiches, waar het meer ging om het reageren op het thema. 

De nieuwe affiches sluiten alsnog goed aan op de voorgaande. Mooren is dicht bij zichzelf gebleven, ondanks dat de condities van de opdrachtgever veranderden. Ze is wel veel gelaagder gaan werken. Je zou kunnen zeggen dat de affiches bijna te perfect zijn uitgevoerd, omdat je twee of drie keer moet kijken om te begrijpen hoe het beeld precies is opgebouwd. Er zijn bewust meerdere lagen aan toegevoegd om het beeld vanuit verschillende perspectieven interessant te houden. In eerste instantie wordt je aandacht getrokken, hoe dichterbij je vervolgens komt, hoe meer je ziet van de kleinste details. 

Mooren kan zich niet voorstellen dat grafisch ontwerp in de toekomst zal verdwijnen. De hoeveelheid werk en de focus zullen wel blijven verschuiven doordat nieuwe media een grotere rol krijgt binnen het vak. Volgens haar verandert het ontwerpen al heel lang, maar er zijn altijd goede opdrachtgevers die zich er bewust van zijn dat ze een ontwerper nodig hebben. Dat is overigens wel afhankelijk van het vakgebied waarin je werkt. De hoeveelheid opdrachten verandert op het moment, vooral binnen de culturele sector. In principe zijn er continu gebeurtenissen die moeten worden aangekondigd, en daarvoor moeten ontwerpen worden gemaakt. In de commerciële wereld is dat zeker zo, maar in de culturele sector is dat de laatste jaren wel echt aan het veranderen. Wat je meer en meer ziet gebeuren, is dat ontwerpers hun eigen opdrachten genereren. Binnen dergelijke projecten voeren ze zelf de redactie en leveren ze ook zelf de inhoud om zo zichzelf zichtbaar te maken.

Interview door Bea van Frankenhuyzen (1989).