Facebook
Terug naar home

Catalogtree

3.¹

Joris Maltha & Daniel Gross

Maltha (1974) en Gross (1973) werken al meer dan tien jaar samen onder de naam Catalogtree. Ze ontwerpen vooral datavisualisaties. Daarbij gaan ze graag op zoek naar dingen die ze nog niet kennen: onderzoek neemt een belangrijke plaats in in hun werk. Het werk uit zich zowel toegepast, als meer autonoom. Hierbij kun je denken aan boeken, tijdschriften en ander drukwerk, maar ook digitaal werk als applicaties. Beide ontwerpers delen een opmerkelijke belangstelling voor statistische gegevens.

Vanwege de interesse voor techniek vindt Catalogtree het belangrijk om te beseffen dat elke keuze voor een bepaalde productietechniek, of voor een manier om iets te maken, een weloverwogen ontwerpbeslissing moet zijn. Het gereedschap dat je gebruikt, heeft een invloed op hoe je te werk gaat. Om die reden proberen ze altijd hun eigen gereedschap te maken. Ze programmeren veel en ook hun hardware maken ze zelf. Het programmeren gebeurt vaak digitaal, zoals bij het schrijven van een computerprogramma, maar het gebeurt ook analoog. Daarbij gaat het meer om het verzinnen van de regels van het spel. Het programmeren is niet alleen een activiteit, maar ook een mentaliteit waarmee ze werken.

Catalogtree vindt dat er een interessante ontwikkeling gaande is, doordat ontwerpers steeds meer hun eigen gereedschap maken. Ontwerpen vanuit een persoonlijke fascinatie blijft voor hen een logisch gegeven. Gecombineerd met redactionele nieuwsgierigheid en het opzoeken van de grenzen van hun comfortzone, is dit een goede manier om tot nieuwe bevindingen te komen. Deze onverschrokkenheid is goed te vertalen naar een methodiek waarin ook wel over doelgericht controleverlies gesproken wordt. Met de groei van de nieuwe technologie is de do-it-yourself gedachte erg in trek. Dit heeft tot gevolg dat er binnen het experiment meer onvoorspelbaarheden naar de voorgrond zullen treden. Met behulp van transparantie en openheid binnen een proces, zal de totstandkoming van het ontwerp meer aanwezig worden. Het eindresultaat volgt het proces. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor Catalogtree.

Niet elk woord, elk datapunt, fotografisch beeld of deeltje van de informatie dat verdeeld moet worden bepaalt hoe het er uit moet zien, waar het moet staan of welk lettertype het moet hebben. Echter, het van tevoren opstellen van een aantal regels zorgt voor het ontstaan van een ontwerp. Om tot die regels te komen gaan de ontwerpers van Catalogtree veelvuldig de dialoog met elkaar aan. Ze noemen dit een tekstueel gebaseerd ontwerpproces. Het ontwerp is dan in principe al klaar voordat het zichtbaar wordt. Al vroeg in het proces weten ze wat willen bereiken, wat het ontwerp moet gaat doen of welk soort gedrag ze willen koppelen aan het ontwerp. De vraag is: wat doet een ontwerp dat zich aan zijn interne regels houdt?

Met name door in een vroeg stadium van het proces de juiste tools in te zetten en het beperkt fijnschaven van het eindresultaat, wordt de esthetiek bepaald. Maltha en Gross laten zich graag verrassen door het proces, dat houdt de spanning in hun werk.

www.catalogtree.net

Interview door Arjan van Egdom (1987).