Facebook
Terug naar home

Studio Spass

29.¹

Jaron Korvinus & Daan Mens

Studio Spass is een ontwerpbureau dat in 2008 werd opgericht door Jaron Korvinus (1983) en Daan Mens (1981), nadat zij een opleiding Illustratie volgden aan de Willem de Koning academie te Rotterdam. Inmiddels zijn Korvinus en Mens gepassioneerde ontwerpers met een duidelijke visie.

Tijdens hun studie Illustratie werden Korvinus en Mens gestimuleerd om ook enkele blokken grafische vormgeving te volgen. Zo ontstond een passie voor typografie en vormgeving, wat hen de mogelijk gaf om als ontwerpers op een breder vlak te werken. Uiteindelijk had dat als resultaat dat ze afstudeerden in beide richtingen, in Illustratie en in Grafische Vormgeving.

In een ‘beeldenbank’ en ‘ideeënbank’ verzamelt Studio Spass mooie dingen uit het alledaagse leven. Daarnaast vormen kunst en geschiedkundige thema’s een bron van onschatbare waarde die hen zeer fascineer en inspireert. Visuele communicatie is een belangrijk onderdeel in de visie van Studio Spass. “Het is ons kenmerk: communicatie door visuele kracht”, aldus Jaron, ”Wij vinden het zeer belangrijk dat we zoveel mogelijk uit de opdrachten halen, waardoor ons portfolio steeds breder wordt. Onze opdrachtgevers zeggen dat ze de ‘Spass’ en de passie bij ons herkennen.”

De opdrachten komen voort uit een mix van culturele en commerciële opdrachtgevers. Volgens Korvinus heeft Studio Spass altijd het voorrecht gehad om open opdrachten te krijgen met veel creatieve vrijheid. “Onze visie vormt een goede match met iedere opdrachtgever, waardoor we de kans krijgen onze projecten met succes uit te voeren." Een goed voorbeeld van een opdracht is de animatie voor Fontanel Jobs. De opdracht was het ontwikkelen van een visuele stijl die als een online-campagne zou worden toegepast. Studio Spass koos ervoor om het hele proces wat je doormaakt op het moment dat je een baan zoekt, op een abstracte manier weer te geven. Het resultaat is een speelse animatie met veel visuele aspecten, die dient als portal naar Fontanel Jobs.

“Een grafisch ontwerper is niet perse interdisciplinair. De beste multidisciplinaire ontwerpers zijn mensen die heel goed weten wat ze níet kunnen, maar wel een goed netwerk hebben opgebouwd waarop ze kunnen vertrouwen“ zegt Korvinus. Samenwerking is volgens hun wel de toekomst van het vak, maar het is ook verstandig om overal zelf kennis van te hebben en goed geïnformeerd te zijn op verschillende vlakken. Zelf heeft Studio Spass bewondering voor typografen, die zowel gespecialiseerd zijn in één ding, als goed kunnen samenwerken. Daarmee zijn ze ook multidisciplinair.

De toekomstvisie van Studio Spass bestaat uit de wens om eindproducten op een zo hoog mogelijk niveau af te leveren met behulp van nog intensere samenwerkingsverbanden. “Stefan Sagmeister en Roel Wouters zijn mooie voorbeelden. Die hebben met bijvoorbeeld workshops en andere projecten verrassende nationale en internationale en samenwerkingsvormen opgezet. De resultaten daarvan dienen als kennisbronnen voor de toekomstige generatie”, volgens Korvinus.

Als conclusie stellen Mens en Korvinus: ”Ontwerpen moet geen lijden zijn. Het is een beleving, een passie. De kunst is om elke opdracht zo uit te voeren en naar je hand te zetten, dat je veel plezier beleeft aan je creatie."

http://www.studiospass.com

Interview door Rafaella Sterrenburg (1986).