Facebook
Terug naar home

KesselsKramer

28.¹

Erik Kessels

Erik Kessels (1966) is reclamemaker, grafisch ontwerper, curator en foto- verzamelaar. Daarnaast is hij één van
de oprichters van ontwerpbureau KesselsKramer. Hij combineert vele disciplines en is een meester in het
vertellen van onwaarschijnlijke verhalen. 

Kessels streeft ernaar om de afstand tussen ontwerpers en publiek kleiner te maken. Hij denkt dat gebruikers steeds vaker makers zullen worden; software is immers steeds vaker voor iedereen toegankelijk. Anno 2013 is iedereen ontwerper. Een goed basisidee is volgens Kessels dan ook het allerbelangrijkste, zeker in de toekomst. 

Volgens hem zijn de beste grafische ontwerpen die, die helemaal niet lijken op grafische ontwerpen. ‘Alledaags’ grafisch ontwerp dat niet tot de ‘top’ behoort is meestal het type ontwerp dat veel losmaakt. Hij denkt dat de vorm in de toekomst nog wel belangrijk zal zijn, maar dat het onderscheidende het idee zal zijn. 

Er zijn veel ontwerpers die zich in hun werk baseren op andere grafische ontwerpen. Zo vissen er veel ontwerpers in dezelfde vijver. Je krijgt op die manier niet snel contact met mensen buiten het vak. Hoewel dat nu minder is dan vroeger, speelt het navelstaren nog steeds een te grote rol, zegt Kessels. Net als in andere vakgebieden is het voor vormgevers juist interessant om je inspiratie buiten de eigen discipline te zoeken.

Grafisch ontwerpen is voor Kessels vaak geen startpunt, maar iets dat op een gegeven moment aan een project wordt toegevoegd. Het kan er dan ‘nog een schep bovenop’ doen. Hij gebruikt het soms om het verhaal te manipuleren. Niet letterlijk, maar bijvoorbeeld in de opeenvolging van beelden. In het geval van de in de expositie opgenomen publicatie met foto’s van een zwarte hond (In Every Other Picture) betrof het de selectie. In de sequentie waren ook foto’s te zien waarop de hond goed in beeld was. Die laat Kessels niet zien.

Als hij een idee heeft en de vormgeving heeft iets specifieks nodig, dan zoekt Kessels een andere ontwerper die het uit kan voeren. Ook bij projecten die dicht bij hemzelf staan, vraagt hij iemand anders voor het ontwerp. Dit is een type samenwerking die zijn projecten beter maakt. Als hij een idee aan een ontwerper, regisseur of een fotograaf geeft, hoopt hij verrast te worden doordat diegene er een andere interpretatie aan geeft. Zo kan hij zich focussen op het selecteren van het beeld. Volgens Kessels gaat het in elke discipline om anders kijken. Elk project moet het publiek verleiden tot een nieuw gezichtspunt.

www.kesselskramer.com

Interview door Ymer Marinus (1990).