Facebook
Terug naar home

EGBG

24.¹

Martijn Engelbregt

Martijn Engelbregt studeerde af aan de opleiding Grafisch Ontwerp van de HKU. In datzelfde jaar zette hij zijn eigen onderzoeksbureau op, EGBG (Engelbregt Gegevens Beheer Groep). Zijn werk stelt vragen, irriteert, roept en nodigt op een grappige manier uit om op een andere manier naar vanzelfsprekendheden te kijken.

"De ontwerper van de toekomst moet zich bewust zijn van het feit dat hij de verantwoordelijkheid heeft om de toekomst te laten zien. Als iemand er voor kiest om ontwerper te worden, neemt hij de verantwoordelijkheid om iets anders te maken dan er al is. Je perspectief moet niet zijn: hoe kan ik mijn huur betalen, maar: hoe moet de toekomst eruit zien," zegt Engelbregt. "Alles wat je maakt bepaalt hoe de toekomst eruit gaat zien. Je ontwerp komt in de wereld terecht en mensen zien dat. Van de stoel waarop je zit tot aan het kopje in de kast."

Martijn vindt dat de ontwerper buiten zijn paden moet treden, alternatieven moet opzoeken en risico's moet durven nemen. Alleen op deze manier kan de ontwerper zich nog onderscheiden van de massa ontwerpers die er nu zijn. Veel mensen kunnen nu ontwerpen, omdat professionele soft- en hardware (zoals Adobe en Apple) voor iedereen toegankelijk is en ook de kennis daarvan wordt razendsnel gedeeld.

De ontwerper van de toekomst gaat op zoek naar nieuwe creatieve uitingen en gaat bij zichzelf na: "Wat wordt de toekomst? En wat vind ik daar van?" Oplossingen hiervoor liggen niet alleen in het grafische vak, maar in alle ontwerpen: bijvoorbeeld ruimtes, installaties, voertuigen, boeken of formulieren. Grafisch ontwerp is hier een onderdeel van.

"Het leukste en spannendste moment is als het publiek op je werk reageert. Wij mogen met elkaar de toekomst bepalen! Hoe gaaf is dat!" In veel werk van Martijn komt deze vreugde terug in een humoristisch aspect, zoals een woordspeling of een ludieke actie (één van zijn bekendere werken is het billboard NIET STOREN uit 2005, opgesteld in een verlaten weiland).

Engelbregts werk 'Rest.' bevat alle ingrediënten voor een ontwerp van de toekomst. Het is een openlucht restaurant waar eten, ontmoeting en de zorg voor natuur samenkomen. Het restaurant serveert gerechten die zijn gemaakt van etensresten die op verschillende plekken zijn verzameld. Het is een kritische noot bij de consumptiecultuur; er wordt veel voedsel weggegooid wat nog eetbaar is, zélfs in een restaurant. Dit werk maakt je bewust en stimuleert om te kijken naar andere oplossingen. “Een kijkje in andermans keuken kan veel verspilling voorkomen en leuke ontmoetingen opleveren. Als iedereen in de buurt op een afgesproken dag het overgebleven voedsel bij elkaar legt, kan de hele straat er heerlijk van eten”, is te lezen op Engelbregts website.
'Rest.' is een piramide van op elkaar gestapelde picknickbanken, een metafoor voor de voedselketen en een plek waar men kan eten, ontmoeten, klimmen en vooral: uitkijken naar de toekomst.

www.egbg.nl

Interview door Cornelis Bos.