Facebook
Terug naar home

Ricardo Leite

23.¹

.

Ricardo Leite (1985), een grafisch ontwerper uit Porto, Portugal, is een jaar geleden naar Amsterdam gekomen om te studeren en te werken. Hij was op zoek naar nieuwe communicatiemiddelen, nieuwe structuren en nieuwe gereedschappen die hij kan gebruiken in zijn werk.

Hoewel zijn werk illustratief oogt, ziet hij zichzelf niet als illustrator. "Ik gebruik illustratie om me eigenzinnig uit te drukken. Daarnaast vind ik het prettig om vrijheid te creëren binnen de ontwerpprojecten die ik doe. Wanneer ik in een project de mogelijkheid heb om meer autonoom te werk te gaan, start ik het visuele proces door het gebruik van illustratie. Dit geeft vaak een levendige draai aan de content waar je op dat moment mee werkt."

Leite vindt dat illustreren en het maken van tekenen nog steeds belangrijke gereedschappen zijn voor de ontwerper. Illustraties en tekeningen kunnen namelijk in één handeling een idee vertalen naar een beeld. Leite ziet dit als experimenteren met communicatiegereedschap. Met de tijd is hij illustraties gaan verwerken in zijn boek- en afficheontwerpen. Langzamerhand zijn deze illustraties onderdeel van zijn handschrift geworden.

Illustraties maken een grafisch ontwerp al snel tè esthetisch, meent Leite. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat beide creatieve processen apart van elkaar worden uitgevoerd. "We moeten oppassen voor een nieuwe taal die meer over stijl gaat, dan over communicatie of een goede structuur. Esthetiek gaat dan boven het idee, dit is niet goed." Een project beginnen met illustratief werk, werkt volgens Leite beter.

Leite vindt het interessant om te verkennen in hoeverre de beeldtaal van oudere projecten kan worden hergebruikt. Leite produceerde bijvoorbeeld de publicatie Lost Catalogue, een catalogus bij de tentoonstelling Byebyehome. Het is een project van Leite dat concepten, uitgangspunten en elementen die verloren zijn gegaan in zijn ontwerpproces (zowel in opdracht als autonoom) weer naar voren haalt. Byebyehome is een voorbeeld van Leites visie op de toekomst van grafisch ontwerp: "Responsible interpretations must consider form, content, chronological index, and social value. It must be viewed in relationship to what preceded and followed it."

www.rl85.com

Interview door Marc Sterk (1990).