Facebook
Terug naar home

Isme

18.¹

Brigiet van den Berg, Kris Borgerink & Yuri Veerman

isme is een grafisch ontwerpcollectief dat is opgericht door Brigiet van den Berg (1984), Kris Borgerink (1981) en Yuri Veerman (1982), terwijl ze nog studeerden aan de HKU. Als collectief werkt isme altijd vanuit een idee, waarbij ze zich zo weinig mogelijk laten beperken in de uitwerking. Tegen je eigen grenzen aanlopen is volgens hen een goede manier om jezelf te ontwikkelen.

Onder de noemer tourisme ondernam isme in 2008 een reis door voormalig Joegoslavië, met het doel om in verschillende steden en dorpen sociale fenomenen te onderzoeken. Informatie over de projecten die ter plekke in samenwerking met bewoners ontstonden, werd gebundeld in het boek tourisme, in twaalf delen, aangevuld met een aantal hoofdstukken over de context van het werk. “Daarom is het boek niet alleen een uitkomst van de projecten, maar illustreert het ook de reis zelf en beschrijft het onze ervaringen met alle mensen die we hebben ontmoet.”, aldus Van den Berg. Een voorbeeld van één van de projecten die tijdens de reis tot stand kwamen, is een ‘democratische muurschildering’ die met de tekst ‘Whatever you will write on a wall, people don’t care’ tegelijkertijd een scherp commentaar levert op het fenomeen van politieke muurschilderingen.

Het idee voor tourisme kwam geleidelijk aan tot stand. Veerman: “We wilden onszelf uitdagen door naar een plek te gaan waar we nog nooit geweest waren en die betrekkelijk ver van ons afstond. We wilden zien wat we als ontwerper konden toevoegen aan de bestaande situatie, reagerend op onze indrukken van de plek en de lokale sociale verhoudingen.

Eigenlijk is tourisme het toerisme voorbij natuurlijk: ergens fysiek naartoe reizen, echt ergens zijn, en ter plekke gebruikmaken van de blik van de grafisch ontwerper. Daarnaast was het een ultieme test om te zien in hoeverre je nog steeds ontwerper bent als er geen opdrachtgever in de buurt is.”

isme betwijfelt of het tourisme-project aansluit op wat de toekomst brengt voor het grafisch ontwerp: “Het gaat namelijk over het toepassen van ontwerp op een bijzondere manier, binnen een specifieke sociale context.” Het drietal vraagt zich af of ontwerpers in de toekomst nog voldoende vrijheid zullen krijgen voor een project als dit: “De tijden veranderen, maar het zou wel mooi zijn als de mogelijkheid voor dit soort onderzoek blijft bestaan.”

Volgens Van den Berg zijn er grofweg twee mogelijkheden voor de toekomstige ontwerper: “óf je moet investeren in een groot aantal connecties met anderen, óf je moet sterk specialiseren.” Ook Veerman denkt dat er een verschuiving zal plaatsvinden. Volgens hem zullen er twee soorten ontwerpers ontstaan: één die ‘mooie plaatjes’ maakt, en een ander die een vraag bestudeert en met alle kennis, vaardigheden en media die hij of zij bezit een oplossing zoekt voor een communicatieprobleem. “De interessantste ontwerpers zullen verschillende samenwerkingen aangaan, maar je moet als grafisch ontwerper in ieder geval niet té dienstbaar zijn.”

isme: “Ik weet niet of we dé grafisch ontwerpers van de toekomst zijn, maar we zijn in ieder geval niet de grafisch ontwerpers van het verleden. En aangezien we vast van plan zijn om grafisch ontwerpers te blijven en ons te blijven ontwikkelen: eerder die van de toekomst!”

www.isme.nl

Interview door Amber Kok.