Facebook
Terug naar home

Roel Wouters

13.¹

.

Moniker is een ontwerpstudio bestaande uit Jonathan Puckey, Luna Maurer en Roel Wouters. Roel Wouters heeft als grafisch ontwerper gestudeerd aan de De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en is actief in verschillende disciplines. In de afgelopen jaren heeft hij lesgegeven aan de Gerrit Rietveld Academie, het Sandberg Instituut, Yale University School of Art en het Piet Zwart Instituut. Zijn werk haalde internationale bekendheid en hij heeft verschillende internationale prijzen gewonnen. Samen met Luna Maurer, Jonathan Puckey en Edo Paulus schreef hij het Conditional Design Manifest. Dit manifest gaat over het ontwerpen van condities die ervoor moeten zorgen dat iedere stap in het ontwerpen een logische is.

Roel Wouters ziet zichzelf nog wel als een grafisch ontwerper, maar vindt het interessant om de grenzen van dat vak op te zoeken. Als het gaat om de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, vraagt hij zich af wanneer iets nog werken vanuit een opdracht is, en wanneer het autonoom wordt. Moniker vindt het belangrijk dat er altijd ruimte blijft om met de grens tussen die twee te spelen. De studio probeert een manier van werken te vinden waarbij ze inhoudelijk niet te afhankelijk zijn van de opdrachtgevers, en vooral vrij werk kunnen maken. “Enerzijds willen we veel commerciëler gaan werken dan we nu doen, maar tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat we autonoom kunnen blijven.” Een van de manieren om dat volgens Wouters te bereiken is om internationaler te kijken en opdrachtgevers te benaderen die een groter budget hebben.

Volgens Roel Wouters is het belangrijk dat het vak van de grafisch ontwerper verandert van een vak dat gefocust is op eindresultaten, naar een vak dat steeds meer neigt naar het ontwerpen van templates of processen. Dit is één van de gevolgen van het steeds digitaler worden van onze wereld wat een andere omgang met eindresultaten oplevert. “Alles is veranderlijk en kan constant geüpload worden." Deze verandering is al lange tijd gaande, maar wordt een steeds prominenter onderdeel van het vak van de ontwerper. Hierdoor gaat het vooral om de vraag hoe je hier als ontwerper op inspeelt. Stijl speelt daarbij een steeds minder belangrijke rol: “Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een splitsing: er zijn ontwerpers die zich heel erg op het ambacht concentreren, anderen kiezen juist voor een meer procesmatige benadering. Persoonlijk heb ik het idee dat de ontwerper steeds minder ambachtelijk te werk zou moeten gaan en steeds meer het grotere geheel zou moeten overzien.”

www.roelwouters.com

Interview door Thomas Birsak.