Facebook
Terug naar home

Next Nature

1.¹

Koert van Mensvoort

Koert van Mensvoort (1974) is hoofdredacteur van de website en het boek ‘Next-Nature’. Next Nature is een visionair platform dat onderzoek doet naar vormen van natuur die zijn ontstaan door mens. Het biedt een nieuwe blik op onze samenleving, visueel prikkelende beelden en het geeft ons stof om over na te denken.

"Het was een koude winter in 1997 en ik zat op de fiets. En ja, ik ging op mijn plaat. In plaats van mij af te vragen of ik iets gebroken had was het eerste woord waar ik aan dacht ‘undo’. De ervaring die je kent uit de digitale wereld was schijnbaar zo geïncorporeerd in mijn psyche dat het gevoel alle menselijke emoties wegdrukte."

Zelf heeft Van Mensvoort helemaal niets met het ‘misantropische’ dat veel natuurbeschermers hebben. Het Untouched Nature-standpunt ‘natuur is veel beter af zonder de mensheid’ vind hij veel te conservatief. Echter, we moeten volgens hem wel zorgvuldiger worden en zelfbesef ontwikkelen, willen we de natuur niet nog verder kapot maken.

Next Nature is begonnen als een digitaal platform. Een paar jaar verder en vele blog posts rijker, kwamen ze er achter dat dit een leuke manier is om je gedachtes te delen, maar dat deze vorm als een archief niet handig is. Dus hebben ze vorig jaar een boek uitgebracht.

Vijf jaar geleden had Van Mensvoort het wel over Next Nature, maar toen wist niemand, hij zelf eigenlijk ook niet, wat het inhield. Veel mensen vonden het een onethisch concept en waren het niet eens met zijn ideeën. Nu begint de mensheid langzaam aan in te zien dat we ons zelf moeten bevrijden van alle problemen die worden veroorzaakt door de disbalans tussen technologie en natuur. Dat we moeten streven naar een wereld waar technologie en natuur elkaar in harmonie vinden. Hierdoor ontstaan juist niéuwe, bruikbare settings.
“Als ik nu naar buiten kijk dan zie ik nog veel gebouwen die nog niet zijn gebouwd met de ‘Next-Nature bril’. Al voldoet zo’n gebouw prima, het is vaak niet in harmonie met de natuur. Je ziet dat natuur en techniek nog ongemakkelijk langs elkaar leven.”

Het is de mensheid nog niet helemaal helder wat haar positie is in deze veranderde, door mens-ontstane natuur. We hebben de consequenties hiervan nog niet doordacht, er zal enige tijd overheen gaan voordat onze wereld is geacclimatiseerd. Enige tegenstand daarbij zal er altijd wel blijven, maar toch is Van Mensvoort ervan overtuigd dat de definitie van het woord ‘natuur’ in de nabije toekomst – hij denkt in zo’n dertig jaar - compleet zal veranderen.

Van Mensvoort, altijd een wel doordacht antwoord paraat, moest op de laatste vraag toch even nadenken: “Ben je trots op de wereld?” Hij Lacht. “Als het ons lukt om deze twee werelden beter in elkaar te laten klikken, dan vind ik dat we iets hebben gedaan waar we heel erg trots op mogen zijn, ja...”

Interview door Arnoud Warschauer (1993).