ARCHIEF
home
info

verwacht
archief
publicaties
links
extra

e-mailDial M for Media 12.12.14 - 20.12.14
Een presentatie met werk van alle zes de afstudeerrichtingen van de nieuwe School of Media van HKU :

Animation
Audiovisual Media
Graphic Design
Illustration
Image and Media Technology
Photography

Animation Animation 2D 1, Animation 3D 1, Vivianne Du Bois, Teun Boulogne, Samuel Jah, Roel Bogers, Tina De Groot, Jorn Leeuwerink, Mike von Rotz (+ Joost Jordens, Bob Los, Kim van Hoof, Bram Meulman & Wilbert van Veldhuizen), Sijbren Schenkels, Raymond Schmitz, Van Origine (Renske Cuijpers, Iris Frankhuizen, Wiep Teeuwisse)

AVM Sophie van der Burgh, Andreea Dumitriu, Jo�l van Duuren, Wouter Hoek, Marie-Anne Faustinelli & Laurens Van Geer & Linet Deen, Sebas Mulder & Cassandra Offenberg

Graphic Design Cornelis Bos, Anne Engelen, Cyanne van den Houten, Anne Koning, Sanne Lubbers, Freek Maandag, Jord Noorbeek, Marc Sterk, Bart Vollebregt, Arnoud Warschauer, Eric Wijnvoord

IMT IMT 1, IMT 2, Kokako (Hannah Damstra, Kenzo Bruijnaers, Mina Stojanovic, Iskander Krayenbosch)

Illustration Bob Mollema, Just van Rijnberk, Munir de Vries, Isa van Weert

Photography Tamira Boogaard, Ashley Faye, Bart Lunenberg, Jeroen Verschoor


SUITE 21.11.14 - 30.11.14
by AM\WESTEN

In SUITE presenteert modeontwerper Annemarie Westen haar label AM\WESTEN. Speciaal voor deze gelegenheid nodigde zij vijf talentvolle ontwerpers uit om een bijdrage te leveren aan de tentoonstelling en hun persoonlijke visie op het label vorm te geven vanuit hun expertise als illustrator, grafisch ontwerper en mode communicator. Alle vijf zijn ze, net als Westen zelf, oud student HKU.
Westen studeerde in 2011 af in Fashion Design. Een jaar later startte zij haar succesvolle eigen label voor womenswear, dat zich kenmerkt door een verfijnde stijl, waarbij overlappingen en gelaagdheid een belangrijke rol spelen. De tentoonstelling SUITE geeft een veelzijdig beeld van zowel het label, als van het ontwerpproces van de kleding.

Met werk van Marijke Aarntzen, Elsemarijn Bruys, Sophie Holtermans, Marjoleine de Mulder en Marleen Wellen


BOILER ROOM #001 : a creature called Soft Machine 24.10.14 - 02.11.14
Impakt Festival 2014

Wat is de betekenis van een �soft machine� voor een groep jonge kunstenaars? Voor het derde keer op rij werken HKU en Impakt samen aan een presentatie in de Academiegalerie. In deze groepspresentatie geven derde- en vierdejaars studenten van de afstudeerrichting Fine Art, samen met studenten van de MaHKU, hun visie op �Soft Machines�, het festivalthema van Impakt 2014. In de �Boiler Room�, een onderzoekssituatie in de Academiegalerie, onderzoeken zij de relatie tussen mens en machine, startend met de vraag: �waar schuilen empathische kwaliteiten in het samenspel tussen kunst, technologie en mens?� Van 24 oktober tot en met 2 november wordt de ontmoeting met het publiek onderdeel van deze intensieve laboratoriumsituatie, waar experimenten getest, objecten blootgesteld en processen op gang gebracht worden.

What is a �soft machine� for a group of young artists? For the third time in a row, HKU and Impakt work together on a presentation in Academiegalerie. In this group presentation third and fourth year students of the Fine Arts department, together with students from MaHKU, present their visions on the festival topic �Soft Machines�. In the research format of a �Boiler Room� they investigate the relationship between human beings and machines, working with the question: �what are empathetic qualities in the interaction between art, technology and human beings?� From 24th October until the 2nd of November, the public will have the possibility to become part of this intensive laboratory situation, in which experiments are tested, objects exposed and processes put into further operation.

Ren�e Aagtjes, Guusje America, Marin Hondebrink, Egbert Jonkers, Adriaan Luteijn, Victor Mu�oz, Yasaman Owrang, Ahn Phan Nguyen, Sepideh Raiesi, Iman Al Sayed, Kolbrun Inga S�ring, Mariejem Tordjo, Ellis Veth, Liza van Vliet, Bente Wilms, Jan Yong Deok Lim

impakt.nl


LUKRAAK 03.10.14 - 12.10.14
perspectieven op duurzaamheid

'LUKRAAK, perspectieven op duurzaamheid' stelt de waarde en betekenis van het alomtegenwoordige begrip duurzaamheid op verschillende manier ter discussie met behulp van het werk van zes kersverse alumni Product Design en twee vierdejaars studenten van dezelfde afstudeerrichting van HKU. Hun meest recente projecten, vooral onderzoekend van karakter, laten de grote diversiteit zien binnen het huidige vakgebied van de ontwerper.

Ondanks dat veel jonge ontwerpers zich bewust zijn van het belang van onder meer alternatieve manieren van produceren, speelt het thema �duurzaamheid� tijdens de studie in veel gevallen slechts zijdelings een rol. Studenten werken veelal in individuele trajecten die uitmonden in unieke producten, vaak met een relatief autonoom karakter. 'LUKRAAK, perspectieven op duurzaamheid' laat niettemin zien dat de geselecteerde projecten zich ieder op een heel eigen manier verhouden tot vragen omtrent duurzaamheid, niet alleen op het gebied van bijvoorbeeld voedselvraagstukken, recycling en productiemethoden, maar ook in een minder voor de hand liggend verband, bijvoorbeeld in relatie tot smaak, geluid en persoonlijke emotie. Welke rol spelen onze zich alsmaar ontwikkelende smaakconventies bijvoorbeeld? Wijst de behoefte om telkens weer nieuwe producten te kopen op ons gebrek aan innerlijke balans? In hoeverre is het hergebruiken van afvalmateriaal in de eerste plaats van belang voor ons eigen emotionele welbevinden?

Lydeke Bosch, Dani�l de Bruin, Temo Gonzalez, Tako Knaap, Vera Knoot, Rosa Marijn Oostveen, Lisa Malou Smits

'LUKRAAK, perspectieven op duurzaamheid� komt tot stand in het kader van de landelijke Dag van de Duurzaamheid, waarvoor HKU middels het SURE-netwerk een samenwerking aangaat met verschillende partners in de stad. www.sure-utrecht.nl

Op vrijdag 10 oktober, de 'dag van de duurzaamheid' vindt in de Academiegalerie een lunchbijeenkomst plaats met de exposanten en een tweetal gastsprekers: Anne Nigten, lector populaire cultuur, innovatie en duurzaamheid van Hanze Hogeschool Groningen, en Danielle van Zuijlen onafhankelijk curator / onderzoeker. Moderator: Desir�e Majoor.


DRASTIC MEASURES
Jan Willem Deiman en Johan Rijpma
6 t/m 27 september 2014

In Drastic Measures presenteert de Academiegalerie het werk van twee bijzondere kunstenaars, Jan Willem Deiman en Johan Rijpma, beiden oud-student van de afstudeerrichting Image and Media Technology van HKU. Allebei hebben ze sinds hun afstuderen, in respectievelijk 2008 en 2011, veel aandacht voor hun werk weten te genereren en deelgenomen aan een groot aantal tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Drastic Measures brengt hun werk voor het eerst samen. Ondanks de nodige verschillen in opvatting, werkwijze en uitvoering, brengt de combinatie ook interessante relaties aan het licht; het werk van beiden kenmerkt zich door een analytische benadering, een fascinatie voor mechanismen van controle en voor de scheidslijn tussen realiteit en representatie.

Jan Willem Deiman�s werk bestaat vaak uit ruimtelijke opstellingen waarin sculptuur, video, geluid, tekeningen en prints in wisselende combinaties een plek vinden. Het werk komt voort uit onderzoek naar modellen van de werkelijkheid, waarbij Deiman's interesse in het bijzonder uitgaat uit naar de relatie tussen architectonische representaties en de fysieke realiteit van het stedelijk landschap. Vragen omtrent het utopische karakter van deze representaties en hun suggestie van controle spelen daarbij een centrale rol.
In Drastic Measures laat Deiman de nieuwste versie van zijn doorlopende project Roof Shadow Drawing zien. Uitgangspunt voor dit werk is een nooit uitgevoerd ontwerp van architect James Sterling voor de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. Roof Shadow Drawing deconstrueert dit ontwerp door de schaduwvormen uit de oorspronkelijke tekening te isoleren en in nieuwe verbanden te presenteren. Hierdoor ontstaat een fascinerend nieuw alfabet van ruimtelijke tekens.

Het werk van Johan Rijpma kenmerkt zich door zijn fundamentele verkenningen van het ontwerpproces zelf. Het medium video stelt hem in staat tegelijkertijd zowel het ontstaansproces, als het resultaat van zijn vaak arbeidsintensieve methoden in beeld te brengen. Oorzaak en gevolg vormen in zijn werk een onafscheidelijke twee-eenheid.
Voor Drastic Measures maakt Rijpma een selectie uit zijn werk van de afgelopen jaren. De meeste van zijn video�s ontstaan door binnen streng gecontroleerde studiosituaties schijnbaar eenvoudige verschijnselen uit de alledaagse werkelijkheid - het breken van een kopje, het drogen van een watervlek of het scheuren van papier - tot in detail te ontleden en beeld voor beeld vast te leggen. De hand van de kunstenaar is daarbij nadrukkelijk aanwezig als externe factor die het proces in gang zet en faciliteert, met als terugkerend doel schijnbaar levenloze objecten in staat te stellen hun gedrag kenbaar te maken.

www.janwillemdeiman.nl
www.johanrijpma.nl


MaHKU Fine Art Graduation Show
Today, too, I experienced something I hope to understand in a few days.

20.06.14 - 05.07.2014

The title of the exhibition, taken from the concluding line of J�rgen Leth�s short film The Perfect Human (1967), refers to a space of temporary suspension of understanding and self-reflection. This characterizes the moment in which the participants of the year-long Fine Arts Master program find themselves in, within the context of their graduation presentation. During their education, their artistic positions are formed and reconfigured in synchronization with or in juxtaposition to the various notions and methodologies prevalent in artistic research and aesthetic production.

The exhibition is an accumulation of the participants� individual endeavors in the push and pull between personal reflection and the socio-political stances they might feel compelled to adapt to as young artists, while addressing the need to embody the knowledge they have acquired in an intensive research period. Echoing Leth�s investigation in the film, where his objective observations do not pertain to offer straightforward answers to his quest in defining �The Perfect Human�, this particular exercise opens up attempts as well as alludes to the impossible task of reaching a definitive conclusion.

Perhaps not unlike Leth�s concerted efforts to comprehend the world, the students� works could be seen as their momentary undertakings in establishing and finding their emergent voices during the program. Rather than functioning as definitive positions, the myriad and contemplative works on display could be viewed as openings through which the artists begin to delve into and decipher their respective practices, if only in hindsight.

participants
Anna Ioannidi, Yumemi Kobayashi, Minsung Park, Uzine Park, Ika Putranto, Heekyung Ryu, Clara Turchi, Alejandro Vasquez, You-Na Wang, Audrey Wang, Yinan Wang and Gayane Yerkanyan

curator
Christina Li

www.mahku.nl


MIKS 27.05.2014
MIKS is avondprogramma voor een genodigd publiek van 70 studenten, met werk van tweede- en derdejaars studenten van acht verschillende afstudeerrichtingen van HKU.

MIKS is een initiatief van Jotte den Dulk en Wiep Teeuwisse, respectievelijk derdejaars student Audio Visual Media en derdejaars student Animation van voorheen faculteit Kunst en Media Technology in Hilversum. Vanuit een sterke persoonlijke behoefte om kennis te nemen van wat zich bij andere afstudeerrichtingen van HKU afspeelt, doen zij een voorstel voor een avondprogramma waarin studenten van verschillende richtingen hun werk en hun opleiding presenteren aan elkaar. Belangrijkste doel daarbij is om met elkaar kennis te maken en eventuele toekomstige interdisciplinaire samenwerkingen gemakkelijker te maken. Tijdens de voorbereiding werd de organiserende groep uitgebreid tot 11 �curatoren�, naast Wiep en Jotte verder bestaand uit tweede- of derdejaars studenten Graphic Design, Fine Art, Illustration, Product Design, Image and Media Technology, en Music Technology, die met hen meedachten over de exacte invulling van het event. Het uiteindelijke programma bestaat uit een presentatie van elke deelnemende afdeling, vertegenwoordigd in een kleine tentoonstelling of vertoond tijdens een viewing. Elke student of groep studenten wordt daarnaast ge�nterviewd over eventuele vooroordelen over het vakgebied, manieren van werken en persoonlijke drijfveren.

Met werk van:
Animation Wiep Teeuwisse
Audio Visual Media Jotte den Dulk
Fine Art Isis Bakker, Roy Vastenburg, Joost Elschot, Rosie Roelofs
Graphic Design Veerle Pennock, Laurens Borsboom
Image and Media Technology Tom Elswijk e.a.
Illustration Sjoerd van Leeuwen
Music Technology, Composition Gerjan Piksen, Boris Bezemer
Product Design Iriss Heuf, Lennart de Neef, Roy Wormsbecher, Lotte de Boer, Max Rouing, Guido Beeldstroo


CLOSE ENCOUNTERS 29.03.14 - 26.04.14
18 samenwerkingen tussen studenten Fotografie en Grafisch Ontwerp.

In Close Encounters presenteren 18 derdejaars studenten Fotografie een publicatie, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met studenten Grafisch Ontwerp. De fotografen werkten de afgelopen maanden aan een autonoom beeldverhaal op basis van een persoonlijk uitgangspunt. Vervolgens werd ieder van hen gekoppeld aan een of twee grafisch ontwerpers, die de opdracht kregen middels hun ontwerp het betreffende verhaal zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. In de tentoonstelling is het resultaat te zien van deze bijzondere samenwerkingen.

Willemijn Berg / Ymer Marinus & Mark Sterk
Anna de Boer / El�ne Hulleman & Inge Miedema
Lion van den Brand / Bea van Frankenhuyzen & Arnoud Warschauer
Fabian Calis / Freek Maandag & Quentin Schaub
Josephine Drehmanns / Sara de Groot & Rafa�lla Sterrenburg
Daniek Dijkstra / Julia de Blaauw & Irene Stoop
Hishaam Eldewieh / Sjors Bazelier & Anne Engelen
Fiona Hageman / Denise van der Spoel & Bart Vollebregt
Rogier Houwen / Cyanne van den Houten & Willem Stapel
Liz Kunst / No�l de Gooijer & Selma Hoitink
Nanda Meijer / Thomas Birsak & Paul Boelens
Martijn van Mierlo / Boris Acket & Adam Osman
Niels Moolenaar / Jules Quivooy & Patrick Sweeney Bloem
Mirjam Oude Elferink / Sanne Lubbers & Grenache Schmitz
Mandy van Pelt / Marit Bijkerk & Julia Schuilenburg
Kiri Pruntel / Ilja Glaap & Tim Straver
Iris Rozeboom / Cornelis Bos & Arjan van Egdom
Nienke Veneboer / Anne van GeffenSTUDIO BARBAAR 22.02.14 - 15.03.14
LIFE IS NOT A COMMODITY!

In STUDIO BARBAAR presenteren wij, acht derdejaars studenten Fashion Communication, de resultaten van een onderzoeksopdracht waaraan we de afgelopen periode hebben gewerkt. STUDIO BARBAAR is een collectief dat met een kritische blik naar onze wereld kijkt, in al haar glorie en met al haar gebreken. Met behulp van tekeningen, collages, objecten, foto�s, video en installatie benaderen we uiteenlopende thema�s op tegendraadse maar inspirerende wijze, spelen we met verwachtingen in de mode en daarbuiten, en stellen we taboes ter discussie.

Tijdens de opening van de tentoonstelling lanceert STUDIO BARBAAR een online platform en een bijzonder magazine in kleine oplage, waarmee wij onze boodschappen verder de wereld in zullen sturen.


36 Days of Painting 12.02.14 - 16.02.14
Tijdens de korte tentoonstelling 36 Days of Painting laten 28 studenten uit het derde en vierde jaar Fine Art ieder ��n schilderij zien. Dit werk is het resultaat van een seminar dat zij de afgelopen weken volgden onder begeleiding van schilderdocent Lieven Hendriks. Belangrijkste uitgangspunt voor de workshop was om binnen een vooraf bepaalde tijdspanne met een grotere concentratie te werken dan in de normale onderwijssituatie mogelijk is. De inhoud van het werk was vrij te bepalen, wat dan ook resulteert in een bijzonder divers totaalbeeld, al is de liefde voor de nobele schilderkunst in 36 Days... natuurlijk de grote gemene deler.

Gerrit Jan Bakker, Jurre Blom, La�la Bouferra, Inez de Brauw, Nino Chutkerashvili, Eva Geutjes, Bart van 't Hoff, Danielle Hoogendoorn, Maaike Iza Jaspers, Frederique Jonker, Klaas Jonkman, Rabi Koria, Lieve Kramer, Wouter van der Laan, Francis Lamme, Marcella Metaal, Kasia Mitan, Sander van Noort, Janine van Oene, Joyce Peijzel, Tatjana Renkas, Madelon Roeleveld, Lisanne Ruim, Manju Sharma, Benine du Toit, Rick Vermeulen, Michiel Westbeek, Dina Ziad


< terug